PROPOZICE

Podmínky účasti na Mezinárodním mistrovství ČKNO a výběr reprezentace pro rok 2018

I. Termín a místo konání MM ČKNO

29. 6. - 1. 7. 2018, fotbalový stadion Horní Bříza

Maximální počet všech startujících je 54.

a) Pro české účastníky je garantováno nejméně 45 startovních míst
- psovod musí být členem ČKNO a pes musí být zapsán v plemenné knize ČKS
- pes musí mít splněnou zkoušku IPO 3 na VD s minimálně 270 body, zapsanou v letech 2017
až 2018 a zkoušku BH.
- uznávají se výsledky z výběrových a mistrovských soutěží ČKS, MSKS, ČKNO a z CACIT
z r. 2017 - 2018 u nás i v zahraničí s minimálně 260 body.

b) Čeští závodníci umístění na 1. - 10. místě na MM ČKNO v r. 2017 mají přednostní právo startu na MM ČKNO v r. 2018, (bez nutnosti získání splnění limitu 270 bodů) za předpokladu, že startují se stejným psem.

c) V případě většího počtu přihlášených, více než 45, bude proveden výběr účastníků (po uzávěrce přihlášek). Přednost mají ti závodníci, kteří získají hodnocení nejméně dobré s minimálně
260 body na výběrových soutěžích a mistrovstvích ČKS a MSKS, ČKNO i CACIT podle IPO 3,
v letech 2017 a 2018 a zapsané ve výkonnostním průkazu psa, za předpokladu zaslání potřebných podkladů, v termínu do uzávěrky (fotokopie: složenky členské průkazky na r. 2018, průkazu původu psa, výkonnostní knížky psa, fotokopie o zaslání startovného a fotografie psovoda se psem).

d) Bude jmenováno 5 náhradníků, kteří budou uvedeni v katalogu. Startovat jim bude umožněno v případě, že se již přijatý závodník odhlásí v termínu nejméně týden před konáním akce.

e) Pro zahraniční účastníky je rezervováno 9 startovních míst. Podmínkou účasti je členství
v klubu německých ovčáků své země, začleněné ve WUSV a složení zkoušky IPO 3 na min.
260 bodů v letech 2017 až 2018.

f) Psovod může startovat pouze s jedním psem.

g) Uzávěrka přihlášek: 11.6.2018

h) Startovné ve výši 500,-Kč, zašlete na účet 1681224011/3030 (Do variabilního symbolu napište telefonní kontakt uvedený na přihlášce a do poznámky Vaše celé jméno) Kopii o zaplacení startovného zašlete současně s přihláškou a dalšími doklady, viz výše. (Startovné bude vráceno pouze v případě nepřijetí závodníka. V ostatních případech se startovné nevrací a bude použito
na uhrazení nákladů MM ČKNO 2018.)

ch) Kontaktní osoba k zaslání přihlášky: Karolína Škubalová (739 870 522, skubka.kaja@seznam.cz)

Přihlášky zasílejte pouze v elektronické podobě na adresu: mmckno2018@seznam.czII. Delegace rozhodčích a figurantů pro Mezinárodní mistrovství
ČKNO 2018

Rozhodčí:
A - stopy - Jaroslav Hartl
B - poslušnost - Jitka Duffková
C - obrana - Jozef Adamuščin SK
Hlavní rozhodčí: MUDr. Jiří Tichý

Figuranti: Jiří Mach, Christian Mieck (Německo), náhradník Václav Kuncl


III. Podmínky pro výběr reprezentantů na Mistrovství světa WUSV

a) Na Mistrovství světa WUSV 2018, které se bude konat ve dnech 3. - 7. října v Dánsku, městě Randers, postupují čeští závodníci umístění na 1. - 5. místě na MM ČKNO 2018 s podmínkou,
že zde získají velmi dobré hodnocení, min. 270 bodů a přitom, v oddílech B a C nemají méně než 80 bodů. V případě, že někdo z první pětice nezíská velmi dobré hodnocení, ale má v oddílech B
a C min. 80 bodů, může se MS WUSV 2018 zúčastnit na vlastní náklady

b) Pes musí být čipován a toto zaregistrováno plemennou knihou.

c) Dobrý zdravotní stav psovoda i psa, se kterým splnil kvalifikační podmínky.

d) Sportovní chování psovoda po celou sezónu 2018.

e) Psovod musí mít vůli účastnit se Mistrovství světa WUSV a po všech stránkách vzorně reprezentovat Českou republiku a ČKNO.